Udgangspunktet for et godt

ergonomisk arbejdsmiljø

 

 

 

 Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøpolitikker

APV

Arbejdspladsindretning

Indkøb

Byggeri

Kontorarbejdspladser

Tunge løft

Personforflytning

Belastningsgener / sygefravær

Motion og sundhedsfremme

Undervisning / workshops

 

 

Catrine Kæmpe | Rugvænget 7 | 8643 Ans | CVR 34111596 | +45 2543 2745 | ck@forandringsfryd.dk

ForandringsFryd
FRYD FORANDRER