Ergonomi

ForandringsFryd

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ RÅDGIVNING

ERGONOMI

 

Ergonomi er et samspil mellem de arbejdsopgaver der udføres og de arbejdsredskaber der er til rådighed, men også om hvordan man bruger kroppen. Derfor handler ergonomi om at kigge på hele arbejdspladsen, men også om adfærd. Adfærd handler om kultur og vaner. Hvordan ændrer vi vores vaner? Viden....hvis vi ikke ved, at det vi gør er uhensigtsmæssigt, hvorfor så lave om på det? Rådgivning omkring kontorergonomi, tunge løft, EGA/EBA, personforflytning, indretning, hjælpemidler, arbejdsstillinger og arbejdsteknik.

Variation

Stærke muskler og led, får færre skader


At man bedre kan holde til at være flyttemand, hvis man er fysisk stærk, giver sig selv, men at styrketræning kan medvirke til at forbygge museskader er måske mere overraskende. Hvordan får man indført tiltag, som kan forbygge skader gennem træning og hvordan fastholder man sådanne tiltag?

Hvis man blot sidder ergonomisk korrekt -

får man blot ergonomiske korrekt nedslidning


Derfor er variation vigtig. Variation kan bestå af mange ting - ændre fra siddende til stående, mikro pauser, elastik øvelser, en tur rundt om bygningen og meget andet. Hvordan får man gode vaner, som skaber variation og hvor tit skal man variere arbejdsstillinger?

Fysisk kapacitet

Behov for rådgivning?